Sorunlar ve Çözümler

Dişlerdeki aşınma uçlara doğru düzgündür ve dişlerin köşeleri yuvarlanmıştır.

Dişlerdeki aşınma uçlara doğru düzgündür ve dişlerin köşeleri yuvarlanmıştır.

OLASI SEBEPLER 
A.) Yanlış kırıp girme prosedürü. 
B.) Kesilen materyal için şerit hızının fazla olması. Bu durum testere dişinin uç bölümünün aşırı ısınması dolayısıyla dişin aşınmasını hızlandırır. 
C.) Besleme oranının az olması testere dişinin girmesinden çok malzemeye sürtmesine neden olabilir. Bu durum genellikle paslanmaz çelik ve alet çeliği gibi iş sertleştirme (İşlenebilir) malzemelerinde meydana gelir. 
D.) "Ateşle kesilmiş kenar" gibi kesilen sert malzemeler veya "fiber ile desteklenmiş alaşımlar" gibi kesilen abrasif malzemeler. 
E.) Uygun olmayan oran veya uygun olmayan uygulamalarda kullanılan kesme sıvısının yetersiz kalması durumu.

Testere yüzeyinin her iki tarafındaki dişler üzerinde yüksek aşınma izleri bulunmaktadır.

Testere yüzeyinin her iki tarafındaki dişler üzerinde yüksek aşınma izleri bulunmaktadır.

OLASI SEBEPLER 
A.) Kırılmış, aşınmış ya da eksik destek kılavuzunun dişlerin yan kılavuzlara dokunmasına izin vermesi 
B.) Yan kılavuzların testere genişliği için uygun olmaması. 
C.) Testerenin kesim tamamlanmadan geri çekilmesi.

Sadece dişlerin tek tarafında yüksek aşınma izleri vardır.

Sadece dişlerin tek tarafında yüksek aşınma izleri vardır.

OLASI SEBEPLER 
A.) Aşınmış tekerlek flansı dişlerin yan taraflarının tekerleğin yüzeyine dokunmasına ya da flanssız tekerlek üzerinde düzgün ilerlemesine izin verebilir. 
B.) Gevşek veya yanlış yerleştirilmiş yan kılavuzlar. 
C.) Bıçağın kesim yerine dik durmaması. 
D.) Makina kafasının geri dönüş kesimi sırasında (m/dk&mm/dk) kesim yüzeyine sürtünen bıçak.
E.) Talaş fırça takımı, koruması gibi makina parçalarına sürten dişler.

Dişlerin köşe ve uçlarında (aralıklı) tipli dişli kırıkları

Dişlerin köşe ve uçlarında (aralıklı) tipli dişli kırıkları

OLASI SEBEPLER 
A.) Uygun olmayan kırıp girme prosedürü 
B.) Uygulama için uygun olmayan bıçak seçimi 
C.) Katlanmış testerenin (kıvrık testere)uygun olmayan açılış nedeniyle tutma zararı (handling damage) 
D.) Malzemenin uygun olmayan bir şekilde yerleştirilmesi veya sıkıştırılması 
E.) Gereğinden fazla besleme oranı veya besleme basıncı 
F.) Malzemedeki sert nokta veya skalalara (curuf) çarpma.

Dişlerin uçlarında kulanım sırasında aşırı sürtünme ısısı nedeniyle meydana gelen renk değişimi

Dişlerin uçlarında kulanım sırasında aşırı sürtünme ısısı nedeniyle meydana gelen renk değişimi

OLASI SEBEPLER 
A.) Yetersiz (miktar) sağlama, uygun olmayan sıvı oranı ve/veya uygun olmayan uygulama nedeniyle kesme sıvısının yetersiz kalması. 
B.) Aşırı testere hızı 
C.) Uygun olmayan besleme oranı 
D.) Testerenin ters yerleştirilmesi

Kesim sırasında yüksek ısı veya basınç nedeniyle talaşların dişlerin ucuna ve yüzeyine kaynaması

Kesim sırasında yüksek ısı veya basınç nedeniyle talaşların dişlerin ucuna ve yüzeyine kaynaması

OLASI SEBEPLER 
A.) Yetersiz besleme, uygun olmayan oran ve/veya uygun olmayan uygulama nedeniyle kesme sıvısının yetersiz kalması 
B.) Aşınmış, kayıp veya yanlış yerleştirilmiş talaş fırçası 
C.) Uygun olmayan testere hızı 
D.) Uygun olmayan besleme oranı

Dişlerin uçlarında kulanım sırasında aşırı sürtünme ısısı nedeniyle meydana gelen renk değişimi.

Dişlerin uçlarında kulanım sırasında aşırı sürtünme ısısı nedeniyle meydana gelen renk değişimi.

OLASI SEBEPLER 
A.) Uygun olmayan veya yetersiz kırıp girme prosedürü 
B.) Aşınmış, kayıp veya yanlış yerleştirilmiş talaş fırçası 
C.) Gereğinden fazla besleme oranı veya besleme baskısı 
D.) Kesilen malzemenin vibrasyon yapması veya hareket etmesi 
E.) Kesilen materyalin yanal yüzeyi büyüklüğü için (kesilecek yüzey) dişlerin hızının uygun olmaması 
F.) Kesilen malzemenin uygun olmayan bir şekilde yerleştirilmesi 
G.) Yetersiz besleme, uygun olmayan oran ve/veya uygun olmayan uygulama nedeniyle kesme sıvısının yetersiz kalması 
H.) Kesilen malzemedeki sert noktalar 
I.) Kesilen materyal için testere hızının yavaş olması

Diş altlarının kesilen malzeme ile dolması

Diş altlarının kesilen malzeme ile dolması

OLASI SEBEPLER 
A.) Dişlerin hızının çok hassas olması diş aralarının kapasitesinin yetersiz olması 
B.) Gereğinden fazla besleme oranı nedeniyle büyük talaşların meydana gelmesi 
C.) Aşınmış, kayıp veya yanlış yerleştirilmiş talaş fırçası 
D.) Yetersiz besleme, uygun olmayan oran ve/veya uygun olmayan uygulama nedeniyle kesme sıvısının yetersiz kalması

Testerenin her iki yüzünde aşırı aşınma izleri bulunmaktadır.

Testerenin her iki yüzünde aşırı aşınma izleri bulunmaktadır.

OLASI SEBEPLER 
A.) Talaşlanmış veya kırılmış yan kılavuzlar 
B.) Yan kılavuz ayarlarının çok sıkı yapılmış olması 
C.) Kesme sıvısının yan kılavuzlar boyunca yetersiz kalması 
D.) Yetersiz besleme, uygun olmayan oran ve/veya uygun olmayan uygulama nedeniyle kesme sıvısının yetersiz kalması

Testerenin ön yüzeyinde ve testerenin ters tarafının arka yüzeyinde diş aralarında bulunan aşınma izleri

Testerenin ön yüzeyinde ve testerenin ters tarafının arka yüzeyinde diş aralarında bulunan aşınma izleri

OLASI SEBEPLER 
A.) Gevşek yan kılavuzlar 
B.) Talaşlanmış, aşınmış veya hasarlanmış (defective) yan kılavuzlar 
C.) Testere makinanın bir kısmına sürtünmektedir 
D.) Kılavuz kolları maksimum kapasitesine ulaşmıştır 
E.) Yan kılavuzlarda talaşların birikmesi

Testerenin diş aralarından kırılması. Kırılım başlangıcı

Testerenin diş aralarından kırılması. Kırılım başlangıcı

OLASI SEBEPLER 
A.) Destek (elmas yatak) kılavuzuna aşırı ön yüklenmesi 
B.) Testere gerginliğinin uygun olmaması 
C.) Kılavuz kolları maksimum kapasitesine ulaşmıştır 
D.) Destek (beam bar) barının ayarlarının uygun olmaması 
E.) Yan kılavuz ayarlarının çok sıkı olması 
F.) Aşırı aşınmış dişler

Diş aralarında kırık meydana gelir ve hemen arkasında testerenin arka kısmına doğru açılı bir şekilde ilerler

Diş aralarında kırık meydana gelir ve hemen arkasında testerenin arka kısmına doğru açılı bir şekilde ilerler

OLASI SEBEPLER 
A.) Aşırı burkulma tipinde (bükülme tipi stres) baskı meydana gelmiştir. 
B.) Kılavuz kollarının kapasitesinin sonuna gelmiş olması nedeniyle testere tekerleğinden kılavuzlara doğru aşırı burkulmanın meydana gelmesi 
C.) Küçük yanal (enine kesim) yüzeyleri keserken kılavuz kolların genişlemesi (çok geniş yüzey) 
D.) Destek kılavuzuna aşırı ön yüklemesi

Kırılma testerenin arka tarafından başlamıştır. Kırılımın başlangıcı kırık alanın üstündeki düz alandan anlaşılmaktadır.

Kırılma testerenin arka tarafından başlamıştır. Kırılımın başlangıcı kırık alanın üstündeki düz alandan anlaşılmaktadır.

OLASI SEBEPLER 
A.) Destek kılavuzunun aşırı ön yüklenmesi arka sırtın sertleşmesine ve sonunda kırılmasına neden olur. 
B.) Aşırı besleme oranı 
C.) Uygun olmayan testere takibi izi arka sırtın tekerlek flansına sürtünmesi 
D.) Aşınmış veya zarar görmüş destek kılavuzu 
E.) Uygun olmayan testere gerginliği 
F.) Kullanımda oluşan arka yüzeydeki çentikler

Ağır arka sırt aşınması testere yüzeyi üstünde parlatılmış bir görünüm oluşmasına veya anormal yarıklara (çizki) neden olacaktır. Köşelerde ezilme de oluşabilir.

Ağır arka sırt aşınması testere yüzeyi üstünde parlatılmış bir görünüm oluşmasına veya anormal yarıklara (çizki) neden olacaktır. Köşelerde ezilme de oluşabilir.

OLASI SEBEPLER 
A.) Aşırı besleme oranı 
B.) Aşırı destek kılavuzu ön yüklemesi 
C.) Uygun olmayan testere takibi - arka sırtın tekerlek flansına sürtünmesi 
D.) Aşınmış veya zarar görmüş destek kılavuzu

Testerenin kaynak yerinden kırılıp kırılmadığını anlamak için, kırılan yerin kenarlarına bakarak kaynak tamamlama işleminden dolayı taşlama izi olup olmadığına bakın.

Testerenin kaynak yerinden kırılıp kırılmadığını anlamak için, kırılan yerin kenarlarına bakarak kaynak tamamlama işleminden dolayı taşlama izi olup olmadığına bakın.

OLASI SEBEPLER
A.) Gövde kırılmasına sebep olan bütün faktörler kaynak yerinden kırılmaya sebep olabilir.
( Bakınız Gözlem No : 11, 12, 13 )

Dış yüzeyinde "uzun", testerenin gerginliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Şerit düz bir zeminde dururken dişler kavisin dışındadır.

Dış yüzeyinde "uzun", testerenin gerginliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Şerit düz bir zeminde dururken dişler kavisin dışındadır.

OLASI SEBEPLER
A.) Yan kılavuzların çok sıkı olması-boğaza yakın sürtünmesi.
B.) Aşırı "ön yükleme" -testerenin arka destek kılavuzlarına aşırı yüklenerek ilerlemesi
C.) Aşınmış şerit tekerlekleri dengesiz gerginliğe sebep verir.
D.) Aşırı besleme oranı
E.) Kılavuz kolları maksimum kapasitesine ulaşmıştır
F.) Uygun olmayan testere takibi -izi arka sırtın- tekerlek flansına sürtünmesi

Dış yüzeyinde "kısa", testerenin gerginliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Şerit düz bir zeminde dururken dişler kavisin iç tarafındadır.

Dış yüzeyinde "kısa", testerenin gerginliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Şerit düz bir zeminde dururken dişler kavisin iç tarafındadır.

OLASI SEBEPLER
A.) Yan kılavuzların çok sıkı olması-arka yüzeye sürtünmesi
B.) Aşınmış şerit tekerlekleri dengesiz gerginliğe sebep verir.
C.) Kılavuz kolları birbirinden çok ayrı açılmıştır.
D.) Aşırı besleme oranı

İlmiğin kenarları tutulduğunda testere normal şeklini yitirmiştir. Bu kullanım sırasında düzgünlüğün değiştiğini gösterir.

İlmiğin kenarları tutulduğunda testere normal şeklini yitirmiştir. Bu kullanım sırasında düzgünlüğün değiştiğini gösterir.

OLASI SEBEPLER
A.) Aşırı testere gerginliği
B.) Testerenin dış yüzeyinde "uzun" (#16) veya "kısa" (#17) olmasına sebep olan bütün şartlar.
C.) Dar çaplı malzeme kesimi

Eğer kırık testere düz bir yüzeyde durduğunda bir uçtan diğer uca doğru bükülme gösteriyorsa, bu kullanım sırasında düzgünlüğün değiştiğini gösterir.

Eğer kırık testere düz bir yüzeyde durduğunda bir uçtan diğer uca doğru bükülme gösteriyorsa, bu kullanım sırasında düzgünlüğün değiştiğini gösterir.

OLASI SEBEPLER
A.) Aşırı testere gerginliği
B.) Testerenin dış yüzeyinde "uzun" (#16) veya "kısa" (#17) olmasına sebep olan bütün şartlar.
C.) Dar çaplı malzeme kesimi

Sadece küçük boğazlardaki aşırı aşınma, oluşan talaşlara oranla boğaz kapasitesinin yetersiz olduğunu gösterir.

Sadece küçük boğazlardaki aşırı aşınma, oluşan talaşlara oranla boğaz kapasitesinin yetersiz olduğunu gösterir.

OLASI SEBEPLER
A.) Aşırı besleme oranı
B.) Şeridin hızının çok yavaş olması
C.) Kesilen malzemenin boyutuna göre az aralıklı diş kullanımı